Ծրագրավորման հիմունքներ

այլ ոլորտներից դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ

սկսնակների համար

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՍ ԻՄԱՆԱԼ

ԱՎԵԼԻՆ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում

Հայ-Ռուսական համալսարանի կողմից կազմակերպվում է այլ ոլորտներից դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ անցում կատարող սկսնակների համար «Ծրագրավորման հիմունքներ» առցանց դասընթաց՝

ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԱՆՎՃԱՐ

 
BG3 final edition.png

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ծրագրի նպատակն է Կորոնավիրուսի (COVID-19) հետևանքով խոցելի ոլորտներում հայտնված մարդկանց, ինչպես նաև 2020 թվականի ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտների համար ստեղծել պայմաններ՝ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերելու և տեխնոլոգիական ոլորտ անցում կատարելու համար:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Հայ-Ռուսական համալսարանի կողմից իրականացվում է 2000 մասնակցի համար «Ծրագրավորման հիմունքներ» երկամսյա առցանց (online) դասընթաց, որը հնարավորություն է տալու`

 • ծանոթանալ համակարգչային գիտությունների հիմունքների հետ

 • հաղորդել C++ ծրագրավորման լեզվի հիմնային գիտելիքներ

 • ձևավորել կարողություններ և հմտություններ, որոնք կնպաստեն ուսանողի    հետագա կրթությանը ծրագրավորում մասնագիտության մեջ

 • զարգացնել ինժեներական մտածողություն և մասնագիտական հետաքրքրասիրություն

2000

64000

10+

ՈՒՍԱՆՈՂ
ԺԱՄ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Ի՞ՆՉ Է ՊԵՏՔ ԻՄԱՆԱԼ

Ո՞վ կարող է մասնակցել


Ծրագրին կարող են մասնակցել 18 տարեկանը լրացած այն ՀՀ և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին: Նախապատվությունը տրվելու է և առաջնային դիտարկվելու են ոչ տեխնոլոգիական կրթություն ունեցող և այլ ոլորտներից տեխնոլոգիական ոլորտ անցում կատարելու ցանկություն ունեցող մասնակիցներին:
Մասնակցության պայմաններ


Մասնակցի անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝ • Դպրոցական մաթեմատիկայի իմացություն • Անգլերեն կարդալու և հասկանալու կարողություններ • Նվազագույն համակարգչային գիտելիքներ • Անալիտիկ մտածողություն • Ոչ ֆորմալ միջավայրում սովորելու կարողություն (հեռավար) Դիմորդների նախնական գնահատումն իրականացվելու է առցանց թեստի, անհրաժեշտության դեպքում՝ հարցազրույցի միջոցով։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով 5 մաթեմատիկական և 5 տրամաբանական հարցեր)։ Թեստի անցողիկ միավորը Երևանում գրանցված մասնակիցների համար կլինի 60% և ավելի, իսկ մարզերի և Արցախի Հանրապետության դեպքում 50% և ավելի միավորը:
Ուսումնական ծրագիր


Ծրագրի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան՝ համակարգչային գիտությունների հիմունքներին, երկուական համակարգերին, ծրագրի կատարման պրոցեսներին, փոփոխականներին, պրիմիտիվ տիպերին, օպերատորներին, ցիկլերին, ֆունկցիաներին, զանգվածներին, ալգորիթմների բարդություններին, սորտավորման ալգորիթմներին, Input Parsing-ին, բազմաչափ զանգվածներին և Debugging-ին: Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա ստորև սահմանված գիտելիքները և հմտությունները՝


 • Խորությամբ կհասկանա ծրագրավորման բազային գործիքները և կկարողանա կիրառել դրանք գործնական առաջադրանքներում
 • Կտիրապետի ցիկլերի տեսակներին և օպերատորներին
 • Կկարողանա աշխատել ֆունկցիաներով և ստեղծել ֆունկցիաներ
 • Կկարողանա գործողություններ կատարել միաչափ և երկչափ զանգվածների հետ
 • Կհասկանա ալգորիթմների բարդության գաղափարը
Դասընթացի ավարտին ուսանողների գիտելիքների ստուգում


Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։
Արդյունքների ամփոփում


Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 50% և ավելի միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 50%-ից ցածր միավորի դեպքում)
Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած 40-50 ուսանողների համար ՀՌՀ-ն կկազմակերպի հավելյալ անվճար երկամսյա դասընթաց՝ նվիրված C++ խորացված գիտելիքներին և տվյալների կառուցվածքին։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մինչև 5 ուսանող հնարավորություն կունենա վճարովի հիմունքներով ներառվելու բուհի ներքին գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Ընթացակարգ՝ 4-քայլ


 • Հավաստիանալ, որ Դուք հանդիսանում եք ծրագրի շահառու
 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ՝ (Փորձնական թեստի նմուշը կարող եք տեսնել այստեղ)
 • Դրական արդյունքի դեպքում կապ կհաստատվի մասնակցի հետ և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ


  Ծրագրին մասնակցելու համար ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է գրանցվել կայքում սույն հղմամբ, որից հետո Դուք հնարավորություն կստանաք մասնակցել ԻՐԱԿԱՆ թեստին։
Դասընթացի ձևաչափ


«Ծրագրավորման հիմունքներ» երկամսյա դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական առնվազն 2 անգամ (ընդհանուր 16 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է մինչև 30 ուսանողից։ Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից։

 • Տեսական մասում ենթադրում է համակարգչային գիտությունների հիմունքների և մասնավորապես՝ C++ ծրագրավորման լեզվի բազային թեմաների ուսուցանում և դրանց կիրառությունների վերհանում
 • Գործնական մասը ներառում է ինքնուրույն և խմբային կիրառական նախագծեր, տարբեր բնույթի խնդիրներ, առաջադրանքներ և տնային հանձնարարություններ
Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված «Zoom» ծրագրային ապահովման միջոցով:
Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման համար օգտագործվելու է www.ejudge.ru համակարգը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։ Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի դասընթացից առաջին 2 դասից անընդմեջ բացակայության և ընդհանուր դասընթացի 30%-ից պակաս ներկայության դեպքում։

ՊԱՐԶ և ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՄՈԴԵԼ

Քայլ 1
Քայլ 2
Քայլ 3
Քայլ 4

Ծանոթանալ պայմաններին

Լրացնել գրանցման թերթիկը

Հանձնել առցանց քննական թեստ

Մասնակցել հարցազրույցին

ՄԻԱՑԻ՛Ր ԱՅՍ ԲԱՑԱՌԻԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ

ԴԱՐՁԻ՛Ր ԹՎԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԻ ՄԱՍՆԻԿԸ

Ծրագրին մասնակցելու համար լրացրե՛ք ստորև ներկայացված հայտադիմումը

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

+374 33 98 44 88 | edu2020@rau.am

ԿԻՍՎԻ՛Ր ԸՆԿԵՐՆԵՐԻԴ ՀԵՏ

 • Facebook
 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ